Voorzitter LOS des duivels over actie ANBO

De afgelopen week ben ik door een aantal LOS-leden telefonisch benaderd. Deze leden waren op hun beurt weer telefonisch benaderd door vertegenwoordigers van de ANBO. Deze vertegenwoordigers vertelden onze leden dat je volgend jaar alleen nog collectiviteitskorting van zorgverzekeraar DeFriesland krijgt als je lid van de ANBO bent en anders niet. Zij konden dus maar beter zo snel mogelijk (weer) lid worden van de ANBO.

(Tekst: LOS Leeuwarden)

Een ongehoorde, onfatsoenlijke handeling!

Als je op die manier probeert leden te winnen, ben je wel diep gezakt.

Ik begrijp best dat de klap 3 jaar geleden hard moet zijn aangekomen toen er vele afdelingen de ANBO verlieten en een eigen vereniging zoals LOS, zijn begonnen. Dat heeft de ANBO vele duizenden leden gekost.

De ANBO wilde over de hoofden van haar leden in een nieuwe koers inzetten. Die koers hield in dat de afdelingen vleugellam werden gemaakt, niet met andere lokale bonden mochten samenwerken en ook geen eigen middelen meer zouden krijgen.

Dit werd er op een arrogante manier er doorheen geloodst.  Het ledenverlies was wel erg groot, maar jammer, eigen schuld, dikke bult!

De nood moet wel erg hoog zijn gestegen dat men het nodig vindt om  met een valse voorstelling van zaken leden probeert terug te winnen.

Trap er dus om die reden niet in en blijf gewoon lid van LOS. Dan kunnen wij verder gaan op democratische wijze LOS verder uit te bouwen, met veel gevarieerde activiteiten. En die collectiviteitskorting bij Zorgverzekeraar DeFriesland is ook bij LOS prima geregeld.

Laat daar geen twijfel over bestaan.

Jan van Olffen
Voorzitter Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging

Geef een reactie