Vraagtekens bij liberale, blijmoedige gedachte vrijgevigheid

De liberale verwachting is dat als de overheid terugtreedt de samenleving via haar organisaties zelf de strijd tegen maatschappelijke noden aangaat en financiert. VU-onderzoeker Arjen de Wit plaatst vier kanttekeningen bij die blijmoedige gedachte.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

De omroep Human geeft daar in de televisieserie ‘We doen het zelf wel!’ een aantal mooie voorbeelden van. De vraag is alleen of zij duiden op een correlatie tussen een kleinere overheid en een actievere samenleving.

Geven of belasting betalen

Een invloedrijke hypothese uit de economische en sociologische literatuur is dat een uitgebreide overheid, met een grote verzorgingsstaat en hoge uitgaven, ervoor zorgt dat burgers minder geven aan goede doelen. Hetzelfde geldt voor het omgekeerde: bezuinigingen in overheidsuitgaven leiden tot meer en hogere giften aan goede doelen. Iedereen wil immers dat er bepaalde publieke voorzieningen bestaan, en als de overheid daar niet voor zorgt, dan doen we het zelf wel. De vraag is of de stelling klopt.

Lees hier verder

Geef een reactie