Vrijwilligerswerk vluchteling vergt extra inzet

Het kabinet investeert 1 miljoen euro in projecten voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Heel positief en nuttig, maar er komt wel extra inzet van vrijwilligersorganisaties en hun mensen bij kijken, aldus Annemarie van Hinsberg van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Belangrijk bij de inzet van vluchtelingen in vrijwilligersjobs is dat het werk aansluit bij de doelen die de asielzoekers zelf hebben’, zegt Annemarie van Hinsberg van Kennisplatform Integratie & Samenleving, KIS. Zij is programmaleider geweest van diverse vergelijkbare projecten voor vrijwilligerswerk. ‘Dat vraagt ook extra inzet van de begeleiders en van de organisaties waar de vluchtelingen terecht komen. Zoals interculturele vaardigheden, mensen kunnen samenbrengen en inzicht krijgen in de persoonlijke situatie van vluchtelingen.’

Vrijwilligerswerk

Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Het idee is dat asielzoekers via het vrijwilligerscircuit ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter. Met financiële steun van de overheid kan expertisecentrum Pharos twee al bestaande en succesvolle proeven op grotere schaal invoeren.

Lees hier verder

Geef een reactie