Vrouwen doen meer zorgtaken dan mannen

Met de invoering van de WMO moesten mensen meer informele zorgtaken gaan verrichten, en dit gebeurt ook. Maar de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen blijft even groot.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

De Nederlandse regering heeft gekozen voor een participatiesamenleving met een verdere decentralisatie van zorg naar gemeentes en het overhevelen van meer zorgvoorzieningen naar de WMO. De overheid verwacht dat burgers meer de verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun naasten, wat leidt tot meer taken binnen de informele zorg. Dit betekent dat mensen steeds meer vrijwillige zorgtaken gaan overnemen voor personen in hun sociale netwerk: van zorg voor hulpbehoevende ouders tot een boodschap voor de buurvrouw die slecht ter been is.

Doordat studies laten zien dat vrouwen jarenlang al het grootste deel van zorg op zich nemen, vrezen onderzoekers en experts dat de last op de schouders van vrouwen alleen maar groter wordt. Indien koppels zelf beslissingen moeten maken over zorgverantwoordelijkheden, is de verdeling duidelijk. Vrouwen kiezen ervoor om parttime te gaan werken zodra ze kinderen krijgen. Bij een tweede kind gaan ze zelfs minder werken, terwijl de situatie van de man onveranderd blijft. Daarnaast wordt ouderschapsverlof twee keer zoveel opgenomen door moeders dan door vaders.

Lees hier verder

Geef een reactie