VWS in gesprek met patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

(Tekst: Rijksoverheid)

Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is.

Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe AMvB. Totdat de AMvB hierop is aangepast, wordt de IGJ gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

BIG-nummer

Het BIG-inschrijfnummer dat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer. Dit nummer is een uniek gegeven waarmee eenvoudig gecontroleerd kan worden of een zorgverlener ook daadwerkelijk bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Om deze reden is het per 1 april 2019 voor BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer bekend te maken op plekken waar ook hun naam en beroep bekend worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan websites, brieven, facturen, e-mailondertekening, en bordjes in wachtkamers. BIG-geregistreerde zorgverleners die zich voor 1 april 2019 niet actief naar buiten presenteerde op dit soort plekken, zijn niet verplicht dit vanaf 1 april 2019 wel te doen

Geef een reactie