Waardevolle reacties op Ronde Tafel over evaluatie Jeugdwet

In het hele land zijn ronde tafel bijeenkomsten om reacties op te halen over de evaluatie Jeugdwet. Op 12 februari was er een in Utrecht. Daar gaven gemeenten, organisaties van aanbieders, professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen hun belangrijke inbreng, ook voor het programma Zorg voor Jeugd.

(Tekst: VNG)

De ministeries van VWS en JenV, en de VNG organiseren ronde tafels om input op te halen naar aanleiding van de evaluatie van de Jeugdwet. Daar bespreken we de uitkomsten met cliënten, gemeenten, jeugdsector en maatschappelijke organisaties. Samen kijken naar wat nodig is om de transformatie verder te brengen en wat de bijdrage van alle partijen daarbij is.

Landelijke Ronde Tafel

Op 12 februari presenteerden de onderzoekers de resultaten van de evaluatie Jeugdwet, gevolgd door een korte toelichting op het Actieprogramma Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Hierna gingen vertegenwoordigers van gemeenten, organisaties van aanbieders, professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen en organisaties in het sociaal domein met elkaar in gesprek.

Bij de tafels over Zorg voor Jeugd ging het om de thema’s: Professionaliteit in lokale teams/wijkteams, Kwaliteit professionals, Domeinoverstijgende samenwerking en Visie op passende zorg en Jeugd & veiligheid.

Men discussieerde vanuit deze vragen: Herkent u het beeld van de evaluatie? Zijn er vraagstukken nog onderbelicht? Wat is nodig en wat zijn kansen om dit verder te brengen? Welke inzet is nodig van de verschillende partijen? Wat kunt u bijdragen vanuit uw organisatie en wat is daarvoor nodig? Wat is nodig van het Rijk?

Achtergrondinformatie

Vóór de invoering van de Jeugdwet waren erg veel bestuurslagen betrokken bij de uitvoering van de jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was nodig om die zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren te organiseren. De transitie is geslaagd, nu is het tijd voor transformatie. En daarbij kunnen we de Evaluatie Jeugdwet goed gebruiken!

Geef een reactie