Waarom kunnen verslaafden elkaar niet helpen?

Zouden alle cliënten die bij de verslavingszorg aankloppen gevraagd moeten worden of ze voor een andere cliënt als peersupporter in de benen willen komen? Veel verslaafden zouden ermee geholpen zijn, stelt Gert Schout.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

De vraag naar peer support tussen verslaafden kwam naar voren kwam op een studiemiddag met medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Met dit team zijn meerdere studiemiddagen gehouden over het nut en de noodzaak van het betrekken van primaire groepen (waarbinnen de leden persoonlijke en duurzame relaties onderhouden) bij de zorg voor mensen met langdurige verslavingsproblemen.

Veel van deze cliënten gaan alleen nog met hulpverleners om of met andere verslaafden die ze bij voorzieningen als de methadonpost aantreffen. In één van deze studiemiddagen bracht een hulpverlener het volgende voorbeeld naar voren:

‘Het is koud en regenachtig weer. Verslaafde x belt op dat hij niet kan komen naar de methadonpost omdat hij zich niet lekker voelt. Terwijl het buiten regent stapt de hulpverlener op de fiets om de methadon bij hem thuis te brengen. Dit blijkt vaker voor te komen en ook andere hulpverleners herkennen het voorbeeld. Op mijn vraag waarom niet iemand uit zijn sociale netwerk het voor hem op kan halen [het thema van de bijeenkomst] volgt een plausibele verklaring; je mag niet zomaar methadon meegeven aan derden.’

Lees hier verder

Geef een reactie