Wachtlijst jeugdzorg in drie kwart van gemeenten

Het geld voor jeugdzorg is in de helft van de gemeenten al op. Voor 2018 denken 9 van de 10 gemeenten niet uit te komen met het budget. Efficiënter werken in de jeugdzorg lijkt nog ver weg.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 228 gemeenten blijkt dat drie kwart van de gemeenten een wachtlijst heeft voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Dat terwijl er elk jaar meer wordt bezuinigd op het jeugdzorgbudget. Gemeenten geven aan dat ze meer tijd nodig hebben voor de veranderingen in de jeugdzorg om een ‘innovatiever en passender zorgaanbod te bieden.’

Bezuinigingen jeugdzorg

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren. De overheveling ging gepaard met een bezuiniging op het budget, omdat men ervan uitging dat gemeenten kinderen beter en efficiënter konden helpen. Dat blijkt niet het geval; de hulpvraag van kinderen wordt zwaarder, volgens de gemeenten. Bovendien zegt drie kwart van de gemeenten dat het aantal kinderen dat hulp vraagt stijgt.

Lees hier verder

Geef een reactie