Wajong: Werken voor een habbekrats

Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Waarschijnlijk vandaag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van GroenLinks om dit plan ongedaan te maken. Tal van organisaties, waaronder Ieder(in), hebben in een advertentie de Kamer oproepen om dit amendement te steunen.

(Tekst: Ieder(IN)).

Het amendement van GroenLinks stelt dat er bij het vaststellen van het loon van een Wajonger moet worden uitgegaan van het loon dat hoort bij de functie. Dat wil zeggen, dat het loon op grond van opleiding, kennis en ervaring dus hoger kan zijn dan het minimumloon. Over dit voorstel wordt morgen tussen drie en vier uur gestemd.

Andere stemmingen

Verder komen er ook twee andere belangrijke amendementen in stemming. Het eerste wil het mogelijk maken dat mensen die na 2015 in de Wajong zijn gekomen, van de eerste 20% die ze bijverdienen een deel mogen ouden. Nu moeten ze nog alles daarvan inleveren.

Het tweede amendement gaat over alle mensen die voor 2015 in de Wajong zijn gekomen en werken. Als zij, in het voorstel van de staatssecretaris, hun baan verliezen dan moeten ze binnen twee maanden een nieuwe baan vinden anders verliezen ze hun recht op een garantiebedrag (waarmee hun inkomen op het huidige peil blijft). Er wordt voorgesteld om de termijn te verlengen naar minstens een jaar.

Advertentie

Afgelopen dinsdag verscheen in de landelijke pers een advertentie van een groot aantal organisaties, waarin de Kamer wordt gevraagd om loon naar werken mogelijk te maken, gerelateerd aan uren én opleidingsniveau. Het gaat om de volgende organisaties: Landelijke Cliëntenraad, Cedris, FNV, Ieder(in), Wij Staan Op!, CNV, VCP, Stichting studeren en werken op maat, #geen2derangsburger en Onbeperkt aan de slag.

Geef een reactie