Wat telt: Nieuw gespreksinstrument voor wijkteams

Hoe kun je als wijkteam of gemeente laten zien wat je bereikt in het sociaal domein? Hoe ga je op een gemakkelijke manier het gesprek aan met inwoners om in beeld te krijgen wat goed gaat en waar eventuele ondersteuningsvragen liggen? En hoe krijg je antwoord op deze vragen zonder dat je administratieve last verhoogt?

(Tekst: Movisie)

Samen met de gemeenten Utrecht en Eindhoven en de daar werkende buurt- en WIJ-teams, ontwikkelde Movisie een instrument dat hier hulp bij biedt.

Tot voor kort werd in Utrecht en Eindhoven gewerkt met de Zelfredzaamheidsmatrix om inzichtelijk te krijgen welke stappen inwoners zetten. Maar dit instrument paste eigenlijk niet goed bij wat gemeenten en professionals in beeld wilden brengen. Karin Sok, senior adviseur participatie en actief burgerschap bij Movisie: ‘De twee gemeenten en de buurt- en WIJ-teams hebben Movisie benaderd om hen te helpen bij de ontwikkeling van een nieuw instrument dat meer aansloot bij de behoeften van de gebruikers.’

Brede behoeften

En die behoeften waren breed. Aan de ene kant moest het een instrument worden dat helpt om op een gemakkelijke manier het gesprek met inwoners aan te gaan. Het instrument moet daarnaast de beleving van inwoners in beeld brengen: hoe ervaren zij de problematiek? De ene persoon met financiële problemen kan deze namelijk heel anders ervaren dan een ander met exact dezelfde problemen.

Lees hier verder

Geef een reactie