Week tegen het pesten

De Week het Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat dit jaar over online pesten. In deze week helpen we leraren met tips en tools voor het voorkomen en aanpakken van online pesten.

(Tekst: Week tegen het pesten)

Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar. Online pesten. Pak ’t samen aan!

Online pesten

Online pesten is voor leerlingen hetzelfde als pesten. Zij maken geen onderscheid tussen online en offline pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken.

Online pesten gebeurt meestal anoniem. Dat maakt het laagdrempeliger om te pesten en lastiger om te achterhalen wie de pester is. Leerlingen kunnen op elk moment van de dag te maken krijgen met online pesten. Een ruzie ’s avonds op WhatsApp heeft ook effect op hoe de leerlingen de volgende dag met elkaar omgaan in de klas. Omdat online pesten vaak buiten het medeweten van de leerkracht gebeurt is het aanpakken ervan ingewikkelder.

Impact

De impact van online pesten is groot. Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, zijn bang om naar school te gaan en zijn onzeker. Ook voor pesters kan het gevolgen hebben. Bijvoorbeeld omdat de politie wordt ingeschakeld bij strafbaar online gedrag. Als online pesten niet wordt aangepakt maakt het de school voor alle leerlingen onveiliger.

 

 

Geef een reactie