Weinig ondersteuning gezinnen met kanker

Een jaar geleden organiseerde ex-kankerpatiënte Ingeborg Lups een landelijke dag voor gezinnen waarin kanker voorkomt. Sindsdien staat de telefoon niet stil en melden zich steeds meer ouders en kinderen die problemen hebben door de gezinssituatie die door kanker in het gezin ontstaat.

(Tekst: Stichting Langs De Zijlijn)

Veel kinderen worden geconfronteerd met gevolgen waarop ze niet goed zijn voorbereid. De behoefte aan ondersteuning is heel groot. ‘Helaas zijn er weinig of geen organisaties die daar een kant-en-klaar aanbod voor hebben. We worden zelfs vaak gebeld door ziekenhuizen die ook op zoek zijn naar een antwoord. De hoofddoelstelling van de Stichting Langs de Zijlijn is het stimuleren van vroegtijdige ondersteuning aan gezinnen na de diagnose kanker’, aldus Ingeborg Lups.

Langs de zijlijn
Langs de zijlijn

In aanloop naar de volgende landelijke dag van de Stichting op 9 juni 2018 in de Meerpaal in Dronten neemt het aantal verzoeken om informatie bij de Stichting dagelijks toe. Vandaar dat Ingeborg Lups-Dijkema probeert zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens de landelijke dag. Zij ziet hierin een belangrijke taak voor de sprekers op die dag, Prof. dr. Paul Boelen en Drs. Dineke Verkaik van de Universiteit van Utrecht. Deze voeren een door Pink Ribbon gefinancierd onderzoek uit naar de impact van kanker in een gezin. Ook Daan Westerink, journaliste en rouwdeskundige gaat in op dit onderwerp. Dit geschiedt in het plenaire deel voor ouders, op de dag die in de eerste plaats voor kinderen is bedoeld. Zij kunnen leuke en interessante workshops volgen.

Bekende Nederlanders

Aan de landelijke dag van 9 juni werken veel bekende Nederlanders vrijwel belangeloos mee. Het zijn onder andere voetbaltrainer Foppe de Haan, zangeres Kimberly, Zoey Ivory (dans), Olaf Fase (Slagerij van Kampen), graffitikunstenaar Gilbert Helder, Jill, coureur Dillon Koster en Jochem van Gelder. Zij en nog enkele anderen verzorgen workshops voor de kinderen. De landelijke dag werd al aanbevolen door de coureurs Jan Lammers en Tim Coronel en door Karin Bloemen en Typhoon.

Ervaringen delen

Ingeborg Lups werd drie jaar geleden getroffen door borstkanker. Ze onderging een intensieve behandeling en een borstbesparende operatie. Tijdens en na dit proces constateerde ze de impact van kanker op het gezinsleven, met name op haar twee kinderen. Daarom nam ze het initiatief tot oprichting van de Stichting Langs de Zijlijn, dit naar analogie van het feit dat bij behandeling van kanker van één van de ouders, de kinderen meestal langs de zijlijn staan. Voor die categorie is er meestal geen opvang vanuit ziekenhuizen en andere medische organisaties.

De landelijke dag geeft kinderen de gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen. Door Boelen en Verkaik van de Universiteit Utrecht wordt gewerkt aan een praktische uitwerking van de do’s en don’ts die de deelnemers (gezinnen) aan het onderzoek in telefonische interviews en tijdens themabijeenkomsten hebben gedeeld. Dit boek zal binnen afzienbare tijd worden uitgebracht met steun van Pink Ribbon en Langs de Zijlijn. Er zijn heel veel organisaties die zich met kanker bezighouden, maar er is nog geen verzameld werk waarin je dit terug kunt vinden. Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor het gezin en geeft lezingen in het hele land.

Geef een reactie