Werkloosheid binnen zorg en welzijn daalt verder

Het aantal mensen zonder werk in Nederland neemt steeds verder af. In september kwam het aantal werklozen uit op 510.000. In juni waren dat er nog 550.000 en in januari 588.000. Dat meldt het CBS. Naast de werkloosheid daalde ook het aantal uitkeringen. Binnen de sector zorg en welzijn daalde het aantal nieuw aangevraagde uitkeringen met bijna 23 procent.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Vergeleken met dezelfde periode in 2015, zijn nu bijna 100.000 minder mensen werkloos. Daartegenover staat dat er nog steeds 200.000 meer werklozen zijn dan in augustus 2008, het moment vlak voor de start van de crisis. Het grootste aantal werklozen werd geteld in februari 2014. Toen werden er 699.000 werklozen geteld.

Nieuwe baan

Op dit moment is de werkloosheid gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. De afgelopen maanden vonden gemiddeld 13.000 werklozen een nieuwe baan. De daling van het aantal werklozen is het sterkst onder 45-plussers.

Lees hier verder

Geef een reactie