Werksessie eenzaamheid vraagt om vervolg en beleid

Afgelopen zaterdag hield de gemeente een werksessie met haar netwerk. Thema van de sessie was eenzaamheid. De sessie werd gehouden in het Grand Café Z. Een van onze redactiemedewerkers was namens de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenorganisatie (LOS) aanwezig.

(Tekst: Redactie)

Wat opviel was dat de gemeente dit soort werksessies zeer serieus lijkt te nemen. Verschillende wethouders en raadsleden waren aanwezig en deden volop mee met het gepresenteerde programma. Dat bestond uit een serie stellingen van de deelnemers inzake eenzaamheid. Andere deelnemers konden hun herkenbaarheid duiden door een stap naar voren te doen. Dat lijkt op een zaterdagmiddagdansje, maar de effectiviteit toonde zich aan het eind van de bijeenkomst met een paar forse stellingen.

Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor. Bij oud en jong, bij rijk en arm. Eenzaamheid zorgt ook voor schaamte bij veel mensen die dagelijks eenzaamheid ervaren. Veel mensen komen daardoor nog vaster te zitten in hun isolement. Toch valt er wel wat aan te doen.

Persoonlijke verhalen én oplossingen

Twee deelnemers vertelden hun eigen persoonlijke verhaal. Bijzondere verhalen die de deelnemers niet bepaald onberoerd lieten. Mooie verhalen omdat de ze werden afgesloten met acties die de betrokkenen ontplooiden om uit hun eenzaamheidsbubbel te breken. Hun inspirerende oplossingen zorgden er tevens voor dat de werksessie werd gevoed met positiviteit. Ondanks de pijn die eenzaamheid voor heel veel onzichtbare stadsgenoten toch moet opleveren.

Aan het eind van de sessie werd een vraag gesteld. Wat is het vervolg op deze sessie, en hoe en wanneer kunnen we de opgedane kennis terugzien in nieuw beleid?

De gemeente verzekerde dat er meer van deze werksessies komen. Hoe het e.e.a. zich in effectief beleid gaat vertalen is nog even afwachten.

Geef een reactie