Werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, beleid niet

Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen gemeenten nauwelijks gevolgen hebben voor het functioneren en presteren van wijkteams. Het verschil wordt namelijk niet gemaakt met beleid, maar op de werkvloer.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

In het sociaal domein en de jeugdzorg werken vrijwel alle Nederlandse gemeenten met wijkteams. De kenmerken van deze wijkteams lopen vanwege de grote verschillen in het gemeentelijk beleid sterk uiteen. Denk bijvoorbeeld aan ‘nul tot honderd’-teams versus aparte jeugdteams, de inbedding van professionals binnen of buiten de gemeentelijke organisatie, en de wijze van aansturing.

Enerzijds laat dit zien dat gemeenten – geheel in de geest van de decentralisatie – alle mogelijkheden benutten om in te spelen op de lokale omstandigheden. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat gemeenten ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden en dat ze beperkt aandacht en tijd hebben om van elkaar te leren.

Lees verder op Sociale Vraagstukken.

Geef een reactie