Weten we wat de patiënt van het ziekenhuis vindt?

Patiënttevredenheid in het ziekenhuis is belangrijk en wordt alleen maar belangrijker. Patiënten stellen steeds hogere eisen en de diversiteit neemt toe. De expertise van de arts is voor hen vaak lastig te beoordelen, maar ze hebben wel een oordeel over de gastvrijheid.

(Tekst: Zorginstellingen)

Hotelschool The Hague onderzocht hoe ziekenhuizen de patiënttevredenheid meten. In dit artikel de resultaten en een vergelijking met de gastvrijheidssector.

Het meten van de patiënttevredenheid is van belang vanuit financieel oogpunt en vanwege de eisen en wensen van zorgverzekeraars, het ministerie en andere regulerende en financierende instanties. Maar ook vanuit de optiek van patiënten wordt het meten van de tevredenheid steeds belangrijker. Zij worden mondiger en hebben meer eisen en wensen. Bovendien neemt de diversiteit aan patiënten en hun ziektebeelden toe; ook het gezondheidsperspectief van mensen verandert.

Het niveau van de Nederlandse zorg is bijzonder hoog

Ziekenhuizen toetsen veelvuldig de patiëntentevredenheid in het ziekenhuis. Dit gebeurt veelal vanuit medisch of klinisch perspectief. En hoe vaak we ook telkens weer iets vinden om over te klagen – we blijven nu eenmaal Nederlanders – het niveau van onze zorg is bijzonder hoog, zo blijkt iedere keer weer uit internationaal (vergelijking)onderzoek.

Lees hier verder

Geef een reactie