Wetten schuldhulpverlening te ingewikkeld

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘Stelsel voor schuldhulpverlening is een ramp’

Landelijke wet- en regelgeving rond armoede en schuldhulpverlening is veel te ingewikkeld en werkt vaak zelfs averechts, zeggen VNG, Divosa, NVVK en MOgroep. De organisaties boden de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden beter te voorkomen, signaleren en beperken.

Gemeenten steken veel energie en geld in het voorkomen van schulden en effectievere schuldhulpverlening, onder andere via wijkteams. Deze kosten en investeringen zijn hoger dan de bijdrage die gemeenten van het Rijk krijgen voor deze wettelijke taak.

Maar ondanks deze inzet ziet het sociaal werk dat het huidige stelsel van schuldhulp mensen belemmert om uit de schulden te komen. En nog erger: het veroorzaakt meer, hogere en nieuwe schulden. Een andere opstelling van de rijksoverheid is volgens VNG, Divosa, NVVK en MOgroep daarom urgent.

Marijke Vos, voorzitter MOgroep: ‘Armoede en schulden zijn urgente maatschappelijke problemen. Het stelsel voor schuldhulpverlening is een ramp. Wijkteams kunnen het niet aan. Schuldhulpverleners ook niet. Schulden lopen op. Het is nu tijd om echt stappen te zetten. Het Rijk is aan zet.’

De vier organisaties stellen in hun pamflet ‘Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede’ onder andere de volgende maatregelen voor:

Rijksoverheid als schuldeiser

De voorrangspositie en andere bijzondere incassobevoegdheden van het Rijk en andere publieke instellingen moet beperkt worden. Daarnaast moet de beslagvrije voet gehandhaafd en simpeler worden. Ook afschaffing van bronheffing en de mogelijkheid voor een aanvullende ziektekostenverzekering tijdens het minnelijk schuldhulptraject staat op het lijstje, evenals de wettelijke belemmeringen voor het saneren van vorderingen zoals CJIB-boetes en fraudevorderingen bij uitkeringen.

Lees hier verder

Geef een reactie