Wijkteams, wat u kunt leren van het Amerikaanse leger?

Stoere Amerikaanse soldaten versus vriendelijke beroepskrachten in een wijkteam. Het Amerikaanse leger en sociale wijkteams verschillen dag en nacht van elkaar. Toch kun je als wijkteam iets leren van het Amerikaanse leger.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Het valt mij op dat er in wijkteams heel veel wordt geëvalueerd. Vaak onderling tussen teamleden en bijna nooit gezamenlijk. Dat is jammer, omdat je van met elkaar evalueren heel veel kunt leren. Het helpt je om cliënten nog beter te helpen en ondersteunen. Bovenal helpt het je om te groeien als professional.

After Action Review

Een paar jaar geleden werd ik door een oud-collega geattendeerd op de methode After Action Review (AAR). Het Amerikaanse legert maakt sinds jaar en dag gebruik van deze evaluatiemethode. Aan de hand van vijf eenvoudige vragen worden militaire missies geëvalueerd. Ook voor wijkteams is de After Action Review heel goed bruikbaar.

Lees hier verder

Geef een reactie