Wijkteams moeten meer verstand krijgen van autisme

Sociale wijkteams moeten meer verstand krijgen van autisme en alles wat daarmee samenhangt. Dat vindt de PvdA in Zaanstad.

(Tekst: Sozio)

De PvdA in Zaanstad deed onderzoek naar de zorg voor autisten en concludeert dat er een gebrek aan kennis is. In een aantal gevallen nemen ouders van kinderen met autisme zelf de regie omdat zij stuiten op onvoldoende kennis bij het wijkteam.

Investeren in kennis over autisme

Volgens raadslid Lenie Rademaker is het de moeite waard om te investeren in kennis. Als het aan haar ligt, wordt scholing een blijvertje, omdat er anders door het verloop van personeel een terugval zal zijn. Ze pleit voor een ’levensbrede’ begeleiding. Dat betekent dat ondersteuning die een autist krijgt op alle terreinen aanwezig is. Nu zijn er vaak verschillende hulpverleners betrokken, maar bij autisten is het juist van belang om eenduidige hulp te bieden, die identiek is op school, thuis en in elke andere omgeving.

Lees hier verder

Geef een reactie