Wijkverpleging wijst nieuwe bekostiging af

Zorgaanbieders van wijkverpleging willen geen bekostiging op basis van zorgprofielen. Ze willen de uitkomsten van wijkverpleegkundige interventies vergelijken en die gebruiken als basis voor een nieuwe bekostiging.

(Tekst: Zorgvisie)

In 2019 moet er een nieuwe bekostiging komen op basis van zorgprofielen. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS eerder dit jaar afgesproken in een bestuurlijk akkoord met brancheorganisaties. Maar het wil niet echt vlotten met het opstellen van de zorgprofielen. Het is V&VN onlangs niet gelukt in het laatste onderzoek. Wel is er overeenstemming over drie soorten kenmerken die als basis moeten dienen. Naast gezondheidskenmerken gaat het om persoons- en omgevingskenmerken, die bepalend zijn voor een zorgprofiel en de zorgvraag. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nu weer de regie overgenomen van V&VN. Het is de bedoeling dat de NZa per zorgprofiel een tarief gaat vaststellen.

‘Zorgprofielen ongewenst’

Zorgaanbieders van wijkverpleging zien weinig heil in deze route. Dat blijkt uit het visiedocument dat twee grote groepen van zorgaanbieders, die samen een groot deel van de wijkverpleging voor hun rekening nemen, hebben opgesteld met ActiZ en de stichting Omaha. Wijkverpleging in versnelling (WIV) en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) bundelen hun krachten om samen een routekaart voor de wijkverpleging op te stellen. Over de bekostiging op basis van zorgprofielen schrijven ze: ‘Dat is een ongewenste situatie. In plaats van de prestaties verpleging en verzorging krijgen we straks prestaties voor doelgroepen. Dat gaat een nieuw soort fragmentatie opleveren.’

Lees hier verder

 

Geef een reactie