Wlz is levenslang

(Tekst: Zorg en welzijn)

Mensen met een zware zorgvraag zijn niet altijd beter af in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zegt Marcel de Krosse van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een zware indicatie voor zorg betekent ook een hogere eigen bijdrage.

Zit je eenmaal in de Wet langdurige zorg, kun je niet terug naar de Zorgverzekeringswet of naar de Wmo. Wlz is levenslang. Aldus Marcel de Krosse, strategisch adviseur van het CIZ, op de website van Zorgvisie. De Krosse heeft een analyse gemaakt van de jaarcijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg over 2015. Vaak willen mensen die veel zorg nodig hebben liever onder de Wlz vallen, omdat ze denken dat het minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. Niets is minder waar, volgens De Krosse.

Langdurige zorg (Wlz)

Het CIZ stelt de indicaties bij mensen die langdurig zorg nodig hebben. Niet iedereen die zware zorg nodig heeft, hoort in de Wlz thuis, zegt De Krosse. Er zijn mensen die met wijkverpleging en begeleiding via de Wmo goede zorg kunnen krijgen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijk beperking, die cognitief prima kunnen functioneren. Zij vallen dan onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en onder de Wmo (begeleiding). ‘Wij horen terug van cliënten dat ze ertegenop kijken om elk jaar opnieuw geïndiceerd moeten worden voor wijkverpleging. Vroeger hadden de zorg goed geregeld met een pgb of via de “oude” AWBZ.

Lees hier verder

Geef een reactie