Zegt het voort: niet 113, maar 0900-0113!

Naar aanleiding van de suïcide van een jonge vrouw is er zowel in de samenleving, als in de zorg en in de politiek veel te doen om het telefoonnummer van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het juiste telefoonnummer is 0900-0113. 

(Tekst: GGZ Friesland)

In de Tweede Kamer werden al vragen gesteld over het nummer van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. De Stichting zelf steunt naar eigen zeggen de roep om 1-1-3 tot het noodnummer voor suïcidepreventie te maken. Tot het zover is, brengt ook GGZ Friesland graag zo goed mogelijk het nummer 0900-0113 onder de aandacht. Ben of ken jij iemand die suïcidaal is of die wel eens nadenkt over een eventuele suïcide? Bel dan het nummer voor het hulp!

De hulpverlening van 113 is toegankelijk voor iedereen, als je belt via 0900-0113 betaal je alleen de kosten van je eigen telefoon, chatten is uiteraard gratis. Voor professionals is er een collegiale overleg- en advieslijn, te bereiken via 020-311 3888. Jaarlijks voeren vrijwilligers en hulpverleners tienduizenden gesprekken (in 2018 waren dat er ruim 80.000, 70 procent via chat op 113.nl en 30 procent via telefoon op 0900-0113). Gegevens over de bereikbaarheid van Stichting 113 worden verspreid via verwijzingen in de media, op de site 113.nl, op crisiskaartjes en ander informatiemateriaal.

Geef een reactie