Meer zelfmoorden na verschuiving GGZ naar jeugdzorg

Het aantal zelfmoorden in de jeugdzorg was nooit eerder zo hoog als in 2016. Vorig jaar pleegden zestien jongeren suïcide. Pluryn-manager Marian Draaisma denkt dat dit in elk geval deels te verklaren is omdat er in de jeugdzorg steeds meer jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen worden opgevangen.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Meer zelfmoorden

In De Gelderlander zegt Draaisma: ‘Er is sprake van een verschuiving van de ggz naar de jeugdzorg. Het gaat om een complexe doelgroep die tussen wal en schip van het huidige hulpverleningsaanbod valt. In de ggz zijn de verblijfsplaatsen voor jeugdigen afgebouwd. Zodra de inschatting is dat jongeren enigszins stabiel zijn en er geen acute risico’s meer zijn, worden zij ontslagen uit de ggz.’ De jongeren om wie het hier gaat, hebben vaak te kampen met stoornissen als autisme, adhd en angststoornissen.

Lees hier verder

Geef een reactie