Zelfredzaamheid onder hulpvragers is laag

Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zijn vaak niet in staat zelf problemen op te lossen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 93 procent van de gebruikers van de Wmo en 62 procent van de gebruikers van de Participatiewet hun problemen niet zelfstandig kunnen verhelpen. De zelfredzaamheid is laag.

(Tekst: Zorg en Welzijn)

Het rapport van het SCP is opgesteld om een eerste beeld te geven van het verloop van de sociale transities, waarmee op 1 januari 2015 zorgtaken van het Rijk naar gemeenten zijn gegaan. Het beleid dat als gevolg van de transities is ontstaan, is erop gericht dat mensen in eerste instantie proberen problemen zelf op te lossen of anders met behulp van hun sociale netwerk.

Zelfredzaamheid en Wmo

Onder de mensen die een Wmo-voorziening gebruiken, is het aandeel dat alles zelf kan oplossen klein, slechts 10 procent. In totaal kan 8 procent van de gebruikers van de Wmo problemen oplossen met behulp van het eigen netwerk. Daarom heeft 22 procent een beroepskracht ingeschakeld. Opvallend is dat Wmo-gebruikers ook niet altijd hulp krijgen bij het oplossen van problemen: 38 procent kan 3 of meer problemen niet oplossen en krijgt daarbij ook geen hulp.

Lees hier verder

 

Geef een reactie