Ziekenhuizen behandelen intensief door bij levenseinde

Ziekenhuizen behandelen lang en intensief door in de laatste levensfase. Op genezing gerichte zorg wordt intensiever naarmate het levenseinde dichterbij komt. Tegelijkertijd lijken ziekenhuizen weinig palliatieve zorg aan te bieden.

(Tekst: Zorgvisie)

Tussen regio’s bestaat aanzienlijke variatie. In sommige regio’s heb je als longkankerpatiënt in de laatste zes levensmaanden drie keer zoveel kans op een behandeling met chemotherapie.

Een consortium van Radboudumc IQ Healthcare, VUmc en IKNL stelde dit vast in een onderzoek naar zinnige zorg in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Het consortium onderzocht de medisch-specialistische zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker. De onderzoekers hebben gekeken naar drie momenten: één maand, drie maanden en zes maanden voor overlijden. Ze hebben onderzocht welke behandelingen er plaatsvonden, hoeveel (procent van de) patiënten deze behandeling kregen en hoe vaak deze gemiddeld per maand per persoon plaatsvonden (de intensiteit van de behandeling).

Intensief doorbehandelen

De onderzoekers stelden vast dat het aantal personen dat medisch-specialistische zorg ontvangt weliswaar afneemt naarmate het moment van overlijden dichterbij komt, maar de intensiteit van de medische zorg neemt vlak voor overlijden toe. Van alle patiënten wordt circa 30 procent nog in de laatste levensmaand opgenomen.

Lees hier verder

Geef een reactie