Ziekenhuizen steeds productiever

Nederlandse ziekenhuizen laten een productiviteitverbetering zien van 250 miljoen euro (1,4 procent) in 2015 ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de Trendanalyse ‘Productiviteit Nederlandse ziekenhuiszorg’ van bureau Performation.

(Tekst: Zorgvisie)

Holger Wagenaar, COO bij Performation: ‘Uit recente Troonredes blijkt dat het regeringsbeleid erop is gericht om de efficiëntie van het zorgsysteem te verbeteren. De afgelopen jaren is gestuurd op de beheersing van kosten in de tweede lijn. Om te beoordelen of de zorg zich in de gewenste richting ontwikkelt, is inzicht in het volume van geleverde zorg nodig. Het verkrijgen van deze eenduidige en vergelijkbare informatie uit de diverse Nederlandse ziekenhuizen is echter niet eenvoudig. Om de informatie inzichtelijk te maken, hebben wij de data van 22 ziekenhuizen (waarvan 12 top klinische en 10 algemene ziekenhuizen) geschikt gemaakt voor onderzoek en geanalyseerd.’

Trendanalyse

De belangrijkste conclusie uit de Trendanalyse is dat hospitalen in 2015 voor nagenoeg hetzelfde geld als in 2012, aan minder patiënten, complexere zorg leverden. Op basis van demografische ontwikkelingen was een stijging van de ziekenhuiskosten van ongeveer één procent per jaar te verwachten. Deze stijging bleef echter uit. Er is zelfs een productiviteitsstijging waarneembaar van 1,4 procent in 2015 ten opzichte van 2012.

Lees hier verder

Geef een reactie