ZIENN: Veranderingen in de Nachtopvang

De Nachtopvang verandert! Of eigenlijk: de Nachtopvang gaat anders werken. Bijna elke avond zijn alle 40 bedden aan de Oostergoweg 1-a in Leeuwarden bezet. Mensen maken langer gebruik van de Nachtopvang dan ooit. Voor meer rust en om cliënten beter te kunnen begeleiden naar een passende vervolgplek, verandert de werkwijze.

(Tekst: ZIENN)

De veranderingen op een rij:

  1. vanaf 1 maart reserveren cliënten dagelijks in de Dagopvang van Zienn hun slaapplek voor in de Nachtopvang
  2. vanaf 1 april wordt de warme maaltijd vervangen door soep, brood en fruit
  3. de kosten voor een plek in de Nachtopvang dalen vanaf 1 april van € 6,30 naar € 5,00 per nacht
  4. inzet op doorstroom naar een vervolgplek binnen 3 maanden
  5. jongeren naar een crisisplek in het Huis voor Jongeren in Leeuwarden

Hieronder meer informatie over het hoe, wat en waarom van bovenstaande veranderingen.

1. Aanmelden en intake in de Dagopvang vanaf 1 maart

Aanmelden voor een slaapplek kan vanaf 1 maart niet langer in de Nachtopvang zelf, maar in de Dagopvang van Zienn aan de Zuidergrachtswal 15/16 in Leeuwarden (vlakbij de Nachtopvang). Wie een slaapplek in de Nachtopvang wenst, reserveert deze dagelijks tijdens de openingstijden van de Dagopvang. De Dagopvang is elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Op de vrijdag kan men zich aanmelden voor een slaapplek voor vrijdag-, zaterdag- en/of zondagnacht.

Cliënten krijgen een pas met foto. Daarmee kunnen zij zich overdag aanmelden en vanaf 17.00 uur de Nachtopvang in. Om 21.30 uur sluit de Nachtopvang de deuren, net als altijd.

Met nieuwe cliënten is er, zoals altijd, een intake. Ook intakes vinden vanaf 1 maart plaats in de Dagopvang.

Door de aanmelding te verplaatsen naar de Dagopvang worden de aanmeldtijden ruimer. De verwachting is dat daarmee de piekdrukte (en hectiek) bij de Nachtopvang rond openingstijd (17.00 uur) afneemt. Mensen kunnen meer gespreid over de avond binnenkomen, dat geeft meer rust en meer gelegenheid om hen bij binnenkomst goed te begeleiden.

2. en 3. Soep, brood, fruit en kosten naar 5 euro per nacht vanaf 1 april

Wie de Nachtopvang bezoekt, krijgt bij binnenkomst soep, brood en fruit. Daarmee vervalt de warme maaltijd vanaf 1 april. De Werkerij verzorgt vanaf die datum het eten. De Werkerij in Leeuwarden is nieuw binnen Zienn; jongeren krijgen er coaching bij leren en werken. Cateringservice is een van de werkactiviteiten binnen De Werkerij! De kosten voor verblijf in de Nachtopvang dalen per 1 april naar 5 euro per nacht. Daarvoor krijgen cliënten eten, slaapplek, ontbijt en begeleiding.

4. Doorstroom binnen 3 maanden

Door het hoge aantal cliënten in de Nachtopvang staat momenteel de begeleiding richting doorstroom naar een passende vervolgplek onder druk. Gevolg? Mensen maken soms langdurig gebruik van de Nachtopvang. Nu we de aanmelding en intake verplaatsen naar de Dagopvang, komt er meer ruimte voor begeleiding bij het zetten van vervolgstappen. De begeleiders werken ook vanuit de Dagopvang.

In de begeleiding rekenen we op een actieve houding van de cliënten. Wie dakloos is, kan 3 maanden gebruik maken van de Nachtopvang. In deze periode werken we met de cliënt aan een passende vervolgplek. Binnen deze 3 maanden is de cliënt doorgestroomd, ingeschreven op een wachtlijst en/of ligt er een duidelijk toekomstplan.

De begeleidingsmomenten vinden dus plaats in de Dagopvang, tijdens de openingstijden. De begeleiders werken outreachend en kunnen cliënten ook buiten openingstijden (in de avonden of weekenden) ergens anders (bijvoorbeeld in de Nachtopvang) ontmoeten.

5. Crisisplekken voor jongeren in Huis voor Jongeren

De Nachtopvang heeft een aparte afdeling voor jongeren. Door de drukte in de Nachtopvang en de forsere problematiek bij cliënten komen jongeren er onvoldoende tot hun recht. In een setting gericht op jongeren kunnen we ze beter begeleiden. Het Huis voor Jongeren in Leeuwarden richt vanaf 1 maart stapsgewijs 9 crisisplekken in. Jongeren (tot circa 24 jaar) kunnen daar terecht in plaats van in de Nachtopvang.

Aanmelding voor een crisisplek voor jongeren gaat via het Aanmeldpunt van Zienn. Klopt een jongere bij de Nachtopvang aan en is een crisisplek nog niet beschikbaar of aanmelding nog niet gelukt, dan kan de jongere vanzelfsprekend in de Nachtopvang terecht.

Niemand op straat

Hoewel de jaarcijfers 2017 nog niet bekend zijn, weten we van de laatste tellingen dat er 256 mensen van de Nachtopvang gebruik hebben gemaakt vorig jaar. Dat zijn minder mensen dan in 2016 maar ze bleven met 13.203 nachten in 2017 langer dan ooit. Minder mensen en meer drukte in de Nachtopvang dus. Met de veranderde werkwijze verwachten we meer rust te creëren in de Nachtopvang en mensen beter en sneller te kunnen begeleiden naar weer een eigen thuis. Cliënten zijn (of worden) geïnformeerd over de veranderingen tijdens onder meer een bijeenkomst en mondeling.

Uiteraard blijft er ruimte voor maatwerk waar nodig zodat mensen die bij de Nachtopvang aankloppen voor hulp, niet op straat hoeven te staan.

Geef een reactie