Zilveren Kruis: Kabinet, grijp in bij persoonsgebonden budget

Zilveren Kruis roept een nieuw kabinet op om in te grijpen in het persoonsgebonden budget. ‘Er moeten keuzes worden gemaakt om het pgb houdbaar te houden’, aldus directievoorzitter Norbert Hoogers.

(Tekst: Zorgvisie)

De grootste zorgverzekeraar van het land constateert dat ze geen mogelijkheden heeft om maatregelen te nemen als de rechtmatigheid van betalingen in het geding is. Bij 20 procent van de 12.000 pgb-houders in de zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis is sprake van onregelmatigheden. Bij ongeveer 1000 cliënten gaat het om minderjarige budgethouders waarvan de elders uitgevoerde administratie niet klopt maar waar het lastig is om geld terug te vorderen. ‘Het gaat om tientallen miljoenen euro’s aan vorderingen’, aldus Hoogers. Daarnaast zijn er 1000 gevallen waar aanbieders rommelen met geleverde zorg of met declaraties. Ook daar staan vorderingen uit waarop moet worden afgeboekt.

Lees hier verder

Geef een reactie