ZN stelt programmamanager dure geneesmiddelen aan

Apotheker Bart Benraad is op 1 januari gestart bij ZN als programmamanager dure geneesmiddelen. Dat laat ZN weten.

(Tekst: Zorgvisie)

Tegendruk

Benraad: ‘Alleen door een combinatie van maatregelen: borgen van juist gebruik, organiseren van tegendruk tegen de farmaceutische industrie en het adequaat toepassen ervan, kunnen we zorgen dat dure geneesmiddelen beschikbaar komen en blijven voor degenen die daarop echt zijn aangewezen. Het is mijn overtuiging dat dat een intensieve samenwerking is vereist op basis van wederzijds vertrouwen tussen de direct betrokken partijen: ziekenhuizen, apothekers, medisch specialisten, zorgverzekeraars en ministerie.’

Dure geneesmiddelen

De ontwikkeling van dure medicijnen gaat in een dusdanig tempo dat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg in gevaar komen. Een van de landelijk ingevoerde maatregelen, is versterking van de inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Benraad gaat zich met zijn project in de eerste plaats bezig houden met het verbeteren van de informatiepositie van verzekeraars zodat de individuele inkoop scherper en eenduidiger kan plaatsvinden. Daarnaast ‘kan gekozen worden voor gezamenlijke inkoop als er onvoldoende concurrentie is om individueel voldoende resultaat te bereiken’, zo stelt ZN.

Lees hier verder

Geef een reactie