ZN: Zorgcontracten cruciaal voor juiste zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. ZN schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (Zvw) op woensdag 10 april aanstaande.  

(Tekst: Zorgverzekeraars Nederland)

Alle zorgverzekeraars hebben onlangs hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. De inzet van zorgverzekeraars is om samen met zorgaanbieders goede contractafspraken te maken waardoor verzekerden elk jaar weer garantie hebben op goede, betaalbare zorg. Zorgcontracten vormen een onmisbare schakel in de organisatie van de juiste zorg op de juiste plek.

Solidariteit onder druk

Hoe meer zorgverleners zich buiten de zorgcontractering plaatsen, hoe meer dit de solidariteit onder premiebetalers ondermijnt. Verzekerden betalen immers mee aan de zorg voor anderen met de verwachting dat er afspraken zijn over de kwaliteit, rechtmatigheid en betaalbaarheid van deze zorg. ZN vindt het belangrijk dat het kabinet zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondersteunt met de juiste randvoorwaarden om contracteren te laten lonen, bijvoorbeeld via scherpere toelating van nieuwe aanbieders en meer mogelijkheden om contractvergoedingen onderscheidend te maken.

Inzicht in kwaliteit mag niet ontbreken

In de brief aan de Kamer benadrukt ZN ook het belang van transparante kwaliteitsinformatie. In verschillende sectoren werken beroepsgroepen aan stevige kwaliteitskaders, kwaliteitsindicatoren en het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie voor patiënten en zorgprofessionals. Zorgverzekeraars stimuleren beroepsgroepen en zorgaanbieders om te kiezen voor registratie aan de bron en het standaardiseren en automatiseren van data-uitwisseling met kwaliteitsregistraties. Dit helpt ook om de administratieve lasten voor zorgmedewerkers zo laag mogelijk te houden. Informatie over kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker. ZN vindt het van belang dat er landelijk gecoördineerde afspraken komen over uniforme ict-standaarden, geautomatiseerde en veilige uitwisseling en verwerking van kwaliteitsdata waardoor meer onderzoek mogelijk is.

Zorgverzekeringswet biedt zorggarantie voor 17 miljoen Nederlanders

De Zorgverzekeringswet biedt 17 miljoen Nederlanders elke dag de garantie op zorg. Via hun zorgverzekering hebben mensen – ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheidstoestand – toegang tot hoogstaande medische gezondheidszorg. De toename van het aantal ouderen, nieuwe medische technologie en de digitalisering van de samenleving, veranderen de zorgvraag en stellen ons voortdurend voor nieuwe uitdagingen.

Zorgverzekeraars investeren daarom in nieuwe samenwerkings­verbanden. Bijvoorbeeld met gemeenten en bij de organisatie van de acute zorg in de regio. De Zvw stelt private zorgaanbieders en zorgverzekeraars in staat om met de juiste regulering vanuit de overheid de gewenste veranderingen en verbeteringen door te voeren; op maat en afgestemd op lokale situatie en behoefte. Ook om deze verbeteringen door te voeren zijn duidelijke afspraken tussen aanbieders en zorgverzekeraars van essentieel belang.

Geef een reactie