Zorg aan mensen met ernstige beperking

7 Kernpunten: zorg aan mensen met ernstige beperking. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een onderzoek laten doen naar waar zorg aan mensen met een ernstige beperking moet voldoen. Daaruit zijn 7 kernpunten gekomen. Hoe geef je goede zorg aan mensen met een emb – ernstige meervoudige beperking.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Goede zorg voor ernstig meervoudig beperkte mensen voldoet aan 7 kernpunten:

1. De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op maat.

De zorginstelling en de cliënt hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Deze afspraken zijn gebaseerd op beeldvorming over het functioneren, over de ondersteuningsbehoefte en over de cliëntgebonden risico’s.  De gezondheidsrisico’s zijn in beeld en worden tot een minimum beperkt of gemotiveerd geaccepteerd.

2. De cliënt heeft, waar mogelijk, zelf de regie.

De cliënt wordt als het nodig is, ondersteund bij het uitvoeren van de eigen regie. De cliënt krijgt individuele aandacht en bij hem/haar passende keuzemogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief. Ouders of vertegenwoordigers van de cliënt zijn actief betrokken bij de keuze, besluitvorming en bij de evaluatie van de ondersteuning.

Lees hier verder

Geef een reactie