Zorg en welzijn geeft werk een 6,8

Werknemers in de sector zorg en welzijn zijn over het algemeen redelijk gelukkig in hun werk. Gemiddeld geven zij hun werk een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de online peiling Werkgeluk van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM, in het kader van de Dag van de Arbeid. Ruim zevenduizend mensen, waaronder ook oud-werknemers in zorg en welzijn, vulden een korte vragenlijst in.

(Tekst: PGGM & CO)

Het rapportcijfer is gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijden. Alleen gepensioneerden kijken met een 7,3 iets positiever terug op hun werk. Belangrijke factoren die bijdragen aan werkgeluk zijn het plezier en de voldoening in het werk, contact met collega’s en cliënten en de mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Belangrijke zorgpunten zijn de (te) hoge werkdruk, conflicten op de werkvloer en de onzekerheid rond reorganisaties en/of ontslag.

Veel waardering van cliënten

In de sector zorg en welzijn spelen cliënten een positieve sleutelrol in de waardering die mensen ervaren in hun werk. Van de respondenten geeft maar liefst 81% aan zich gewaardeerd te voelen door cliënten. De helft zegt zich zelfs volledig  gewaardeerd te voelen en slechts 2,4% krijgt geen waardering van  cliënten.

Waardering werkgever wisselend

Op de vraag of je je ook door je werkgever gewaardeerd voelt, zijn de reacties beduidend minder positief. Ongeveer de helft van de respondenten voelt zich gewaardeerd door zijn of haar werkgever. Ruim een kwart (26 procent) krijgt geen waardering van zijn of haar werkgever. Bezuinigingen, de kloof tussen werkvloer en management en gebrekkige begeleiding bij ziekte hebben hierop een negatieve invloed.

Lees hier het hele rapport.

Geef een reactie