Zorgaanbieders kraken kwaliteitskader Zorginstituut

Brancheorganisatie van zorgaanbieders ActiZ vindt de uitwerking van het concept kwaliteitskader ‘erg teleurstellend’. Het is volgens de koepel niet alleen zó gedetailleerd dat het tot onoverkomelijke problemen in de dagelijkse praktijk zal leiden, maar het schiet bovendien het gestelde doel voorbij, schrijft de koepel in een persverklaring.

(Tekst: Zorgvisie)

ActiZ waarschuwt dat de uitwerking van het kwaliteitskader het doel belemmert om tot een goede dialoog over kwaliteit in de ouderenzorg te komen. De zorg dat persoonlijke aandacht voor de cliënt door het kader zal verschuiven naar aandacht voor systemen, heeft ActiZ gisteren geuit aan het Zorginstituut.

Dwingend systeem

‘ActiZ waardeert de beschreven uitgangspunten waarmee het Zorginstituut het kwaliteitskader start: de mens centraal, nadruk op leren en verbeteren, versterken van vertrouwen, minder bureaucratie. Deze uitgangspunten dragen naar ons idee bij aan een positieve ontwikkeling van de sector en daarmee aan de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Helaas worden deze uitgangspunten in het concept kwaliteitskader uitgewerkt in een dwingend en zeer gedetailleerd systeem van traditionele verantwoordingsdocumenten, die een extreme bureaucratisering en een toename van administratieve lasten in de hand werken.

Lees hier verder

Geef een reactie