Zorgboeren zwaar onder druk

Respijtzorg, dagbesteding of kleinschalige woonzorg op de zorgboerderij wordt steeds populairder onder cliënten. Desondanks wordt het voor zorgboeren alleen maar moeilijker om overeind te blijven. ‘De administratieve lasten zijn te hoog en de opbrengsten te laag.’

(Tekst: Zorgvisie)

Zorgboeren geconfronteerd met waslijst aan knelpunten

Zorgboeren worden momenteel geconfronteerd met een waslijst aan knelpunten. Vice-voorzitter Arjan Monteny van Federatie Landbouw en Zorg legt uit. ‘De meeste problemen zijn na de transitie ontstaan binnen de Wmo. Zo komen er van oudsher veel mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) naar de zorgboerderij. Sinds de overheveling van begeleiding en ondersteuning naar gemeenten is het duidelijk dat veel gemeenten een actief ontmoedigingsbeleid voor pgb’s voeren. Je krijgt gewoonweg vaak geen indicatie voor een pgb tijdens het keukentafelgesprek.’

Lees hier verder

Geef een reactie