Zorgelijk tekort aan cardiologieverpleegkundigen

De Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen vreest de gevolgen van het tekort aan cardiologieverpleegkundigen. Om nadelige gevolgen voor de patiëntenzorg te voorkomen, pleit de NVHVV voor boven-formatief opleiden.

(Tekst: Zorgvisie)

Werkdruk

Door de vergrijzing neemt het aantal hartpatiënten toe waardoor de werkdruk in de ziekenhuizen oploopt. Mede door de bezuinigingen, zo stelt de NVHVV, moeten meer patiënten met minder gespecialiseerd personeel worden verpleegd. Uit een peiling van de vereniging blijkt dat oudere verpleegkundigen het zwaar hebben door het hoge verloop en de geringe aanwas aan nieuwe collega’s die vast teamlid blijven. Alle regelingen die langer doorwerken mogelijk maken, zijn in de afgelopen jaren afgeschaft. En het continu opleiden en het zien vertrekken van een pas opgeleide cardiologieverpleegkundige motiveert niet, zo blijkt. Volgens de respondenten anticiperen de ziekenhuizen onvoldoende op veranderingen in de arbeidsmarkt en wordt niet ‘boven-formatief’ opgeleid.

Lees hier verder

Geef een reactie