Zorgen in Kamer over strengere toegang tot Wlz

Lichamelijk gehandicapten en kinderen met complexe problematiek krijgen nauwelijks meer toegang de Wet langdurige zorg (Wlz). Ouderen krijgen minder zorg geïndiceerd. Tweede-Kamerleden maken zich zorgen.

(Tekst: Zorgvisie)

Zorgvisie polste de Kamerleden na eerdere berichtgeving over de strengere toelating tot de Wlz.

Linda Voortman, Groen Links:

‘Met de decentralisaties van zorg naar gemeentes zijn al veel lichtere vormen van zorg naar de Wmo gegaan. Het baart GroenLinks zorgen als de toegang van mensen tot de Wet langdurige zorg moeilijker geworden is en vaker lichtere zorgzwaartepakketten worden toegekend. Dat de wet gewijzigd is, betekent niet dat de zorgvraag van mensen verandert. Wat GroenLinks betreft moet in de Wet langdurige zorg de zorgvraag van mensen centraal staan en niet de cijfers en budgetten. De hervormingen in de zorg zouden leiden tot meer maatwerk en mensen zouden minder last krijgen van schotten tussen verschillende zorgwetten. Maar helaas blijkt steeds dat dit wel het geval is. Dat mensen van kastje naar de muur gaan en dat er mede door de haast waarmee de hervormingen zijn doorgevoerd bepaalde groepen tussen wal en schip dreigen te komen. GroenLinks stemde tegen de Wlz omdat we grote zorgen over de toegankelijkheid van de wet. Helaas blijkt nu dat deze zorgen zeer gegrond waren.’

Lees hier verder

Geef een reactie