Zorgen over zelfstandig wonende ouderen

Zorg, ondersteuning en woningaanbod sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, moet er nog het een en ander veranderen.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Het aantal 75-plussers zal tussen nu en 2030 toenemen van 1,4 miljoen naar 2 miljoen. Met deze toename stijgt de vraag naar zorg, ondersteuning en geschikte huisvesting. Hiermee neemt ook urgentie toe om een oplossing te vinden voor de knelpunten in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen.

Ouderen overschatten hun eigen kracht

Beleidsmakers, indicatiestellers en hulpverleners, maar ook ouderen zelf neigen de eigen kracht en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken te overschatten. Ouderen zelf zijn zich vaak ook onvoldoende bewust van hun kwetsbaarheid. Iets minder dan de helft van de 65-plussers heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden en weet bijvoorbeeld niet wat zij nodig hebben en wat er mogelijk is, wie kan helpen en hoe dat te organiseren. Ook hun netwerk kan lang niet altijd helpen en is soms overbelast.

Dat ouderen zich onvoldoende voorbereiden op de toekomst blijkt ook uit het feit dat een groep ouderen in een huis woont dat niet goed past, terwijl ze niet willen of kunnen verhuizen.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Geef een reactie