Zorgkantoor onredelijk bij zorginkoop 2017

29 procent van de aanbieders van langdurige zorg vindt dat het zorgkantoor onredelijke eisen hanteert bij de inkoop van langdurige zorg voor 2017. De meest genoemde onredelijke eis is dat het zorgkantoor wil dat de zorgaanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen.

(Tekst: Zorgvisie)

Daarnaast vinden zorgorganisaties dat het zorgkantoor onredelijke tariefkortingen hanteert en dat het zorgkantoor eenzijdig beslist over bijstelling van de productieafspraken.

Uitkomsten enquête

De uitkomsten over de zorginkoop zijn afkomstig uit de enquête ‘Zorgcontractering Wlz 2017’, van brancheorganisatie ActiZ. In totaal hebben 158 respondenten de vragenlijst ingevuld, waaronder ook de zorgkantoren zelf. Uit de enquête blijkt dat het inkoopbeleid in 2017 op diverse punten is gewijzigd ten opzichte van 2016. Er zijn verbeteringen ingevoerd waardoor er meer ruimte is voor dialoog tussen zorgorganisatie en zorginkoper en de keuzevrijheid voor de cliënt is gestegen. De belangrijkste verslechtering is echter dat overproductie nauwelijks wordt vergoed. Dat is zorg die in 2016 is verleend maar nog steeds niet is vergoed. De totale overproductie van de respondenten bedraagt ruim 8 miljoen euro. Geëxtrapoleerd naar alle leden van ActiZ komt dit in totaal uit op ruim 18,5 miljoen euro aan overproductie. De vraag is in hoeverre dit in de nacalculatie nog wordt gerepareerd.

Lees hier verder

Geef een reactie