Zorgverzekeraars vermijden kwaliteitsindicatoren zorginkoop

Zorgverzekeraars gebruiken de kwaliteitsindicatoren die zij samen met patiënten en zorgaanbieders hebben ontwikkeld nauwelijks bij de zorginkoop. Ook voor het nieuwe kwaliteitskader voor spoedeisende zorg zien ze weinig mogelijkheden. Dat staat in het NZa-rapport Contractering gepast gebruik.

(Tekst: Zorgvisie)

Zorgverzekeraars ontwikkelen met zorgaanbieders en patiënten indicatoren om vast te stellen wat goede zorg is. Een aantal sets kwaliteitsindicatoren is al beschikbaar voor de zorginkoop, zoals bij aandoeningen voor rughernia, obesitas, heupoperaties, knieoperaties, borstkanker, darmkanker, longkanker, slokdarmkanker, melanoom, ovariumkanker, aorto aneurysma, hoofdslagaderchirurgie  CVA en Parkinson. Het Zorginstituut Nederland gaat ervan uit dat zorgverzekeraars de kwaliteit van zorg van deze aandoeningen uitsluitend beoordelen aan de hand van deze indicatorensets.

Uitkomstindicatoren ontbreken nog

Zorgverzekeraars gebruiken de indicatoren echter niet bij de zorginkoop, zo blijkt uit het onderzoek Contractering gepast gebruik van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze doen dat niet, omdat de indicatoren onvoldoende zeggen over de uitkomsten van zorg. De samen ontwikkelde kwaliteitsindicatoren gaan vooral over processen en structuren. De toepassing van uitkomsten van cliëntervaringen, voor zover die al bestaan, lijkt nog in de kinderschoenen te staan. De verzekeraars geven aan wel gebruik te maken van de zorginhoudelijke indicatoren die de beroepsgroepen van medisch specialisten zelf ontwikkelen.

Value based healthcare

Wel zijn enkele verzekeraars met enkele ziekenhuizen bezig met value based healthcare, waarbij de meerwaarde van zorg voor patiënten en het reduceren van kosten centraal staat. Verder leggen verzekeraars zich toe op praktijkvariatie, waarbij ze hun eigen spiegelinformatie gebruiken in de zorginkoop.

Lees hier verder

Geef een reactie