Zorgverzekeraars verzaken regierol acute zorg

Zorgverzekeraars moeten meer de regie pakken als zorgaanbieders geen goede afspraken maken over de acute zorg aan kwetsbare ouderen. Enkele kleine verzekeraars doen dat overigens al wel goed, zegt de NZa in een Quickscan.

(Tekst: Zorgvisie)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de acute zorg voor kwetsbare ouderen onder de loep genomen op verzoek van minister Edith Schippers van VWS. Zij deed dat weer vanwege een motie van de Kamerleden Hanke Bruins-Slot (CDA) en Volp (PvdA). Aanleiding waren berichten in de media en aanhoudende signalen van ziekenhuizen dat de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in het hele land dicht slibden met kwetsbare ouderen, die eigenlijk niet in het ziekenhuis thuis horen, maar bij gebrek aan andere acute noodhulp, met name buiten kantooruren, in het ziekenhuis belandden. In sommige gevallen moesten seh’s de deuren tijdelijk sluiten.

Regierol zorgverzekeraars acute zorg

De belangrijkste knelpunten zijn adequaat opgelost, constateert de marktmeester NZa. Meestal door de zorgaanbieders zelf. Zorgverzekeraars hebben waar nodig (financieel) bijgedragen aan een oplossing. Toch kan dit volgens de NZa een stuk beter. In een aantal regio’s slagen zorgaanbieders er onderling niet in om goede afspraken te maken over het doorverwijzen van patiënten naar de juiste plek. In die regio’s is er behoefte aan een partij die de regie neemt. Volgens de NZa ligt het voor de hand dat zorgverzekeraars dat doen, omdat zij immers zorgplicht hebben. Het is hun taak om zorgaanbieders aan te spreken als er onvoldoende samenwerking en coördinatie is. Verzekeraars moeten dus meer de regie pakken. Er zijn overigens enkele kleine zorgverzekeraars die dat al wel goed doen, aldus de NZa.

Lees hier verder

Geef een reactie