Zorgverzekeraars willen minder eigen risico

Zorgverzekeraars willen eigen reserves niet massaal aanwenden om kosten te verlagen. Ze willen ook snel nieuwe hoofdlijnenakkoorden. ZN wil minder eigen risico. Dat schrijft ZN vandaag in een brief aan de Kamer.

(Tekst: Zorgvisie)

Reserves

Zorgverzekeraars hebben 11 miljard euro aan reserves in kas. Volgens de zorgverzekeraars is dit geld als het aan zorg wordt besteed binnen drie maanden op. Minister Schippers verwacht van de zorgverzekeraars dat zij 2 miljard euro van hun reserves inzetten om de ziektekostenpremie voor volgend jaar laag te houden. Die voelen daar weinig voor, zo blijkt uit de brief: ‘Tijdelijke, niet-structurele maatregelen, zoals het in een keer ruimschoots inzetten van de reserves van zorgverzekeraars, leiden tot onverantwoorde premieschommelingen en bieden geen blijvende oplossing voor de stijgende zorgkosten of een compensatie voor het verlagen van het eigen risico.’ Zorgverzekeraars merken wel op dat zij vinden dat de minimale eis die de overheid stelt aan de hoogte van de reserves ‘aan de hoge kant is.’ ZN wil de teruggave van premie aan verzekerden over laten aan de afzonderlijke zorgverzekeraars zodat ze daarmee kunnen concurreren.

Eigen risico

ZN wil de jaarlijkse verhoging van het eigen risico volgend jaar een halt toe roepen. ZN roept de politiek op zich te ‘heroriënteren op de hoogte en vorm van het eigen risico’.

Lees hier verder

Geef een reactie